Την Μεγάλη Παρασκευή κορυφώνεται το Θείο Δράμα, με τη Σταύρωση και τον ενταφιασμό του Χριστού μας. Οι καμπάνες των ναών κτυπούν πένθιμα και οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες. Αυτήν την «φορτισμένη» συγκινησιακά ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, ο Σ.Ε.Ε.Δ προσκλήθηκε από τον Ναό της Αγ. Βαρβάρας στον ομώνυμο Δήμο.

Τα στελέχη του Σ.Ε.Ε.Δ. ήταν παραστάτες στον επιτάφιο καθόλη την διάρκεια της ακολουθίας. Με το πέρας της ακολουθίας του επιταφίου θρήνου, βοήθησαν στην έξοδο και την περιφορά του επιταφίου.

Ευχαριστούμε τον πατήρ Δαμασκηνό για την πρόσκληση, καθώς και την ευλογία που μας έκανε να δώσει στον καθένα μας ξεχωριστά σαν φυλαχτό, λουλούδια από το σώμα του Χριστού μας!

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι